LLOJET E AGJËRIMIT

Llojet e agjërimit janë:

  • Farz- agjërim i detyrueshëm,
  • Vaxhib- i obligueshëm
  • Synet- traditë profetike,
  • Mendub (nafile)- vullnetar,
  • Mekruh- i papëlqyeshëm, i pahijshëm,
  • Haram- i ndaluar,

 

Postime të ngashme

%d bloggers like this: