Kushtet e mirënjohjes së vërtetë

Të kesh mirënjohje të vërtetë ndaj Allahut të Lartësuar kërkon tri përpjekje:

1)Të pranojmë se çfarëdo mirësie që kemi është nga Allahu. Ai bekim është nga Allahu i Lartësuar.

2)Të pranojmë se ajo që kemi është një bekim, kjo gjithashtu përfshin edhe ato gjëra që janë të padëshirueshme, madje edhe disa nga fatkeqësitë që na ndodhin, vështirësitë dhe sprovat që përjetojmë në jetën tonë të përditshme. Ato priren të jenë shumë përfituese për ne në aspektin shpirtëror. Ato janë mësime që ne mund të marrim, mënyra se si ne mund të përsosim karakterin tonë, mënyra se si mund t’i drejtohemi Allahut më të Lartë në nevojë dhe vështirësi të ndryshme.

3)Përdorimi i këtyre mirësive në një mënyrë që është e kënaqshme për Allahun e Lartësuar, duke reflektuar mbi çdo mirësi që kemi. Kështu, ne do të rritemi shpirtërisht dhe do ta shtojmë dashurinë tonë për Allahun e Lartësuar.

Sa i përket përvetësimit të virtytit të mirënjohjes, ne të gjithë duhet të përpiqemi për këtë cilësi të madhe, ne gjithmonë duhet ta shohim Allahun më të Lartin në gjithçka që përjetojmë dhe ndiejmë. Nëse ndonjë çështje e vështirë na paraqitet, ne duhet të jemi mirënjohës që Allahu na ka dhënë një mundësi për t’u afruar me të. E gjithë ajo që kemi është nga Allahu dhe tek Ai gjithçka do të kthehet.

Postime të ngashme