Ku gjendet devotshmëria?

Imam Shirazi ka thënë: Njëherë, unë qëndrova natën me babanë tim për t’u falur, ndërsa të gjithë rreth nesh ishin në gjumë.

Unë i thashë: Asnjë person i vetëm nuk u ngrit të falë qoftë edhe dy rekate!

Ai më tha: Do të kishte qenë më mirë të flije, biri im, sesa të flisje negativisht për të tjerët.

Omer ibn Abdulazizi njëherë tha: Ne jetuam në një kohë kur e konsideronim devotshmërinë, jo në agjërim apo namaz, por në përmbajtjen nga të folurit keq për të tjerët, sepse një personi që i kalon netët e tij duke u falur dhe ditët duke agjëruar, do t’i ketë veprat e tij të asgjësuara në Ditën e Ringjalljes, nëse nuk e mbron gjuhën e tij.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: