• August 4, 2020
  1. Home
  2. Koment

Category: Koment

Shpëtoje veten nga litari i epshit dhe i zemërimit!

Shpëtoje veten nga litari i epshit dhe i zemërimit!

“Brenda teje janë ndërthurur tipare të kafshëve, egërsirave dhe të engjëjve. Shpirti është realiteti i thelbit tënd, ndërkohë që të tjerat janë të huaja për ty, të janë huazuar. prandaj, të del për detyrë të…

Read More
I Pari, i Fundmi, i Dukshmi, i Padukshmi në Thellësi

I Pari, i Fundmi, i Dukshmi, i Padukshmi në Thellësi

Allahu (xh.sh.) ka pafundësisht emra. Mirëpo katër janë emrat kryesorë rreth të cilëve mund të shtillen të gjithë të tjerët. Këta janë emrat Euuel, Ahir, Dhahir dhe Batin. I pari prej tyre është emri “Euuel”,…

Read More
“Nuk kam kohë”…

“Nuk kam kohë”…

Togfjalëshi “nuk kam kohë për…” nuk duhet thënë asnjëherë. Secilit nga ne i dhurohet çdo ditë e njëjta sasi kohe dhe nëse nuk mund të bëjmë diçka, nuk është për shkak të sasisë së kohës,…

Read More
Të folurit është një mirësi!..

Të folurit është një mirësi!..

Sipas rrëfimit të Ebu Hurejres, Profeti (paqja qoftë mbi Të!) ka thënë: «Fjala e bukur është sadaka!» Të folurit është një privilegj specifik për njeriun. Çdo gjallese i është dhuruar një mënyrë e posaçme komunikimi…

Read More
Përsiatja të shpie në besim

Përsiatja të shpie në besim

Do të dëshiroja, që njerëzit të çajnë rrethimin nga muret e betonit dhe të bëhen dëshmitarë të aventurës së zogjve të pulës, që pasi kanë mbushur ditët, çukisin lëvozhgën për të dalë nga veza. Në…

Read More
Askush nuk është i ngjashëm me Të!

Askush nuk është i ngjashëm me Të!

Për ne është e pamundur, të krijojmë përfytyrim të caktuar për Të. Më së shumti që njeriu mund të kuptojë, është që askush nuk është si Ai, më së tepërmi që njeriu mund të bëjë,…

Read More
Padrejtësia më e madhe? T’i gjykosh të gjithë njësoj… ose drejtësia më e madhe? T’i gjykosh të gjithë ndryshe…

Padrejtësia më e madhe? T’i gjykosh të gjithë njësoj… ose drejtësia më e madhe? T’i gjykosh të gjithë ndryshe…

Ne si popull kemi një shprehje të urtë që thotë: “Mos i fut të gjithë në një thes”. Mund të duket si një shprehje e thjeshtë në pamje të parë, por mbart kuptim të gjerë…

Read More
Disa fjalë rreth urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja

Disa fjalë rreth urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja

Kurani fisnik ndërmjet të tjerave na urdhëron që të kapemi fort pas së mirës dhe të luftojmë pandërprerë kundër së keqes. Kurani i thërret më të aftët, më të moralshmit, guximtarët, të arsimuarit, që të…

Read More
Njeriu, kurora e mrekullisë së krijimit

Njeriu, kurora e mrekullisë së krijimit

O njeri! A dëshiron t’i shtrish duart drejt paqes, drejt Shpëtimit dhe drejt Lumturisë? A dëshiron të përpiqesh për t’u bërë plotësisht njeri i drejtë? A do ta begatosh jetën me qëllim dhe kuptim, që…

Read More
Shpëtimi nga veprimet fatale

Shpëtimi nga veprimet fatale

Lexojmë gazetat, dëgjojmë lajme dhe mësojmë për vetëvrasje të shumta të njerëzve të moshave të ndryshme. Pinë helme, presin damarët, mbyten në lumë, hidhen nga lartësitë, vetëvriten me armë. Ky fenomen është duke marrë përmasa…

Read More