Kërkoji falje Allahut

Dikush erdhi në prani të Imam Hasan Basriut dhe i tha: “O imam, nuk po bie më shi nga qielli!”

I tha: “Kërkoji falje Allahut!”

Erdhi dikush tjetër dhe i tha: “Gruaja ime nuk po bën fëmijë!”

I tha: “Kërkoji falje Allahut!”

Erdhi dikush tjetër dhe i tha: “Kam ankesa ndaj varfërisë.”

Sërish tha: “Kërkoji falje Allahut!”

Njëri prej të pranishmëve i çuditur i tha: “U çuditëm prej teje o imam, sa herë që hyn dikush dhe ka një nevojë, i thua t’i kërkojë falje Allahut.

Imami i urtë iu përgjigj: A nuk e lexoni fjalën e Allahut:

“Kërkoni falje nga Zoti juaj, i Cili është falës i madh, që Ai t’ju dërgojë shi të bollshëm, t’ju shtojë pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe të bëjë për ju kopshte dhe lumenj!” (Nuh, 71/10-12)

Postime të ngashme