Fuqia e nijetit  

 

Nijeti ose qëllimi është rrënja e çdo veprimi. Ai pasqyron motivet themelore se pse ne planifikojmë diçka ose bëjmë atë që bëjmë. Transmetohet në një hadith, profeti ynë Muhamedi a.s. tha, 

 “Veprimet (gjykohen) me nijet (nijet), kështu që çdo njeri do të marrë atë për të cilën ka synuar.” [Buhariu dhe Muslimi] 

 Kjo nënvizon se qëllimi është themeli përfundimtar i veprimeve tona. 

Pra, a ndikon gjendja e zemrës në qëllimet tona? Në një hadith tjetër, Profeti Muhamed s.a.s përmendi: 

 “…në trup ka një copë mishi; nëse është i shëndoshë, i gjithë trupi është i shëndoshë, dhe nëse është i prishur, i gjithë trupi është i prishur. Vërtet, ajo është zemra.” (Sahih Buhariu).

Nëse zemra ka një ndikim kaq të rëndësishëm në trupin tonë, çfarë duhet të themi për qëllimet tona? Prandaj, është jetike që të sigurohemi që zemrat tona janë në një gjendje ‘të shëndetshme’ ndërsa vendosim synimet tona për të shmangur ndjekjen e çdo veprimi ose qëllimi që mund të dëmtojë veten dhe të tjerët. Një nga mënyrat për t’i mbajtur zemrat tona të drejtuara nga Allahu xh.sh. është të lexojmë një lutje që është praktikuar nga Profeti Muhamed a.s.:

” اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ” ‏

‘O Allah! Kontrolluesi i zemrave, drejtoji zemrat tona drejt bindjes Tënde.’ 

Në të vërtetë, kur jemi të vetëdijshëm për qëllimet e veprimeve dhe qëllimeve tona, kjo na ndihmon të jemi objektivë. Me qëllime, ne priremi të jemi më të vetëdijshëm për gjërat që do të na ndihmojnë për të arritur qëllimet tona dhe gjërat që i pengojnë ato. Qëllimet tona gjithashtu na ndihmojnë të kuptojmë se çfarë duhet bërë dhe si duhen bërë gjërat. Kjo pasqyron parimet dhe vlerat tona. Për muslimanët, të qenit të vetëdijshëm për Zotin është një nga mënyrat për të siguruar që qëllimet tona janë të pastra. Kur jemi të vetëdijshëm për Zotin, është e natyrshme që ne të veprojmë vetëm sipas diçkaje që sjell përfitim dhe ngushëllim për të tjerët, dhe jo ndryshe. 

Të kesh synime të shumëfishta për një veprim të vetëm për të maksimizuar përfitimet 

Sahabët dhe dijetarët do të kryenin një veprim të vetëm për të cilin do të kishin shumë qëllime, në mënyrë që të shpërbleheshin me bollëk për çdo nijet. Për këtë arsye Jahja b. Ebi Kethiri tha: 

 “Qëllimi arrin më tej se veprimi”.  

 Për shembull, nëse planifikoni të ndihmoni njerëzit dhe të përmbushni nevojat e tyre, mund të keni synimet e mëposhtme:

1- Të zbatohet urdhri i Pejgamberit s.a.s

2- Që Allahu i Lartësuar t’ju vijë në ndihmë;

3- Të ndjekësh Profetin s.a.s

4- T’u sjellë gëzim dhe lumturi;

5- Të jesh i përulur;

6- Që Allahu t’i lejojë të tjerët t’ju ndihmojnë dhe t’i plotësojnë nevojat tuaja.

Pra, vazhdoni dhe mendoni për sa më shumë qëllime që mundeni dhe bashkojini ato me qëllimet tuaja. Do të habiteni me atë që mund të arrini!

Për muslimanët, çdo vepër e mirë që bëhet për hir të Allahut xh.sh., pavarësisht nga sasia e saj, patjetër do të shpërblehet. Për t’u siguruar që të fitojmë shpërblime nga veprat tona të mira, është e rëndësishme që t’i mbajmë qëllimet tona të pastra dhe të sinqerta. Pra, le të shohim më thellë në zemrat tona dhe të pyesim veten se çfarë duam të arrijmë me të vërtetë nga qëllimet tona? A janë ato të ndërtuara mbi kënaqësitë e përkohshme si njohja njerëzore ose shpërblimet monetare apo janë ndërtuar mbi qëllime të sinqerta që na mundësojnë të fitojmë njohjen e Tij?

Allahu i mbajtë të pastra qëllimet tona dhe na dhëntë udhëzim për të vepruar sipas tyre, Insha Allah. 

Postime të ngashme