Fjala

– Ndër dy fjalë që mund të përdorësh, zgjidh atë që është më e thjeshtë.

– Madhështia e mendimit le të lindë e mëshiruar pikërisht në madhështinë e shprehjes.

– Atë fjalë që nxjerr nga goja jote e merr si përgjigje.

– Kush mendon shumë, flet pak, duke u përpjekur që të presojë sa më shumë mendime, në pak fjalë.

– Mësuesit i besohet fjala jo për të vënë në gjumë mendimet që i gëlojnë në kokë, por për të zgjuar mendimet e atyre që e dëgjojnë.

– Fjala është strateg i forcës njerëzore.

– Kush vë re fjalët e botës, kurrë nuk mbaron punë.

Postime të ngashme