Dita e njëzetë e tetë e Ramazanit

Dita e njëzetë e tetë e Ramazanit

 

Ajeti i ditës

Sikur ata të besonin dhe të ruheshin (nga gjynahet), shpërblimi i Allahut do të ishte më i mirë.  Ah, sikur ta dinin ata!

(Kurani: 2;103)

 

Hadithi i ditës

Kur robi i Zotit bën një mëkat, i shfaqet një pikë e zezë në zemër. Kur ai heq dorë nga ai mëkat, kërkon falje dhe  pendohet, i hiqet kjo pikë dhe zemra ndriçon.

[Tirmidhi]

 

Vepra e ditës

  1. Ndaloni së bëri një mëkat (gjynah) që po bëni.
  2. Kërkoni falje nga Allahu.
  3. Pendohuni dhe përpiquni të mos e bëni më kurrë.

 

Duaja e ditës

O Allah! Kërkoj mëshirë nga Ti, mos më beso (mbështet) mua te vetja ime qoftë edhe për rrahjen e një syri, korrigjoi për mua të gjitha çështjet e mia. Askush tjetër nuk meriton të adhurohet përvec Teje.

[Ahmad,Abu Davud]

Postime të ngashme