Dita e njëzetë e katërt e Ramazanit

Dita e njëzetë e katërt e Ramazanit

 

Ajeti i ditës

Ata që besojnë dhe kryejnë vepra të mira, falin namazin dhe japin zeqatin, do të kenë shpërblim te Zoti i tyre dhe nuk do të kenë pse të frikësohen apo pikëllohen.

(Kuran: 2;277)

 

Hadithi i ditës

Namazi me xhemat (ne grup) është 27 gradë më i mirë se namazi individual(kur falesh vetëm).

(Buhari)

 

Vepra e ditës

Fali namazat farz me xhemat, më e mira është në xhami.

 

Duaja e ditës

O Allah, të lutem Ty që te nxitesh mëshirën dhe faljen Tënde, te me mbrosh nga cdo gjynah,te me mundesosh te përfitoj nga cdo vepër e mirë, sukses për të arritur xhennetin dhe me mbronga zjarri I xhehennemit.

[Al Hakim]

Postime të ngashme