Disa këshilla nga Ebu Bekri (r.a)

  • Ki gjithmonë frikë nga Allahu; Ai di se çfarë ka në zemrën e njerëzve.
  • Ji i sjellshëm me ata që janë poshtë teje (nën urdhrat e tua) dhe trajtoi mirë ata.
  • Jep udhëzime të shkurtra; udhëzimet që janë shumë të gjata ka shumë të ngjarë të harrohen.
  • Përmirëso sjelljen tënde përpara se të kërkosh nga të tjerët të përmirësojnë të tyren.
  • Ruaj fshehtësinë e planeve të tua.
  • Thuaj gjithmonë të vërtetën, sepse kështu do të marrësh edhe këshillën e drejtë.
  • Këshillohu me njerëzit e tu kur ke mundësi ta bësh këtë gjë.
  • Ji i sinqertë me të gjitha ata që ke të bësh.
  • Largoju frikës dhe mashtrimit.
  • Largoju shoqërisë së keqe.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: