• July 8, 2020

Çuditem me atë njeri…

Çuditem me atë që është i bindur për vdekjen dhe qesh me të madhe…

Çuditem me atë që e ka njohur natyrën e kësaj bote dhe përsëri vrapon pas saj…

Çuditem me atë që e di se çdo gjë është e dhënë në sasi të caktuar dhe përsëri brengoset kur ajo i humbet…

Çuditem me atë që e di se do të japë llogari para Zotit dhe vazhdon të jetë i shkujdesur…

Çuditem me atë që e ka njohur Zotin dhe përsëri përmend tjetërkënd përveç Tij…

Çuditem me atë që është i bindur për Xhenetin dhe përsëri kërkon qetësi në dynja…

Çuditem me atë që e di se djalli është armik dhe përsëri bie në grackën e tij…

Kur njeriu e kërkon diturinë te burimet e vërteta dhe në emër të Zotit, ajo pasqyrohet tek besimi, përulësia, devotshmëria, shpirtmadhësia dhe thjeshtësia e tij.

Postime të mëparshëm

Përgojimi!

Postime të rradhës

El-Khalik (Krijuesi)