Cilat janë tri cilësitë dalluese të mirësisë së vërtetë?

“Tri cilësi janë dalluese të mirësisë së vërtetë:

1) Mirësia ndaj prindërve, duke iu bindur atyre në formën më të mirë, duke iu përulur dhe duke shpenzuar pasurinë për ta.

2) Mirësia ndaj fëmijëve, duke i mësuar atyre sjelljet e mira dhe duke i udhëzuar ata për te më e mira.

3) Mirësia ndaj njerëzve, duke qenë me fytyrë të qeshur ndaj tyre dhe duke ju ofruar shoqëri sa më të mirë.

[Bejhakiu, Shu`ab al-Iman, 6.187]

E gjithë thënie e mësipërme nuk është gjë tjetër veçse shprehje e realitetit të theksuar në hadithin e Profetit Muhamed (a.s): “Mirësia e vërtetë është morali i mirë.”

Postime të ngashme