Cila është fjala më e lartë?

I Dërguari i Allahut (s.a.s) ka thënë: “Nga të gjitha fjalët në përmendjen e Allahut, fjala La ilahe il-Allah është më e mira dhe nga të gjitha duatë, Elhamdulilah, është më e lavdëruara”.

Njëherë, Profeti Musa (a.s) iu lut Allahut t’i mësonte atij disa mënyra për ta përmenduar Atë. Allahu e këshilloi të lexonte fjalën “La ilahe il-Allah”. Musai përsëri me përulje tha: “O Mbështetësi im! Unë dua diçka të veçantë, vetëm për mua”.

Atëherë Allahu i Madhëruar këshilloi: “Nëse shtatë qiejt dhe shtatë tokat do të vihen në njërën anë të peshores dhe kjo fjalë në anën tjetër, kjo do të peshonte më shumë”!

Postime të ngashme