Cila është distanca e njeriut në raport me Xhenetin dhe Xhehenemin?

“Xheneti është më pranë jush sesa lidhëset e këpucës, po ashtu edhe Zjarri!”

Të jesh në të njëjtën distancë nga dy realitete të kundërta në të njëjtën kohë, bën të nevojshme që të merren parasysh të dyja. Prandaj, është e nevojshme të jetosh midis frikës dhe shpresës dhe të mbash ankthin dhe shpresën e të dyve. Nuk është e arsyeshme të përqendrohesh vetëm në njërën prej tyre dhe të harrosh tjetrën. Nëse Xheneti dhe Xhehenemi do të merren parasysh në mënyrë të barabartë, njeriu do ta organizojë jetën e tij më mirë dhe do t’i rregullojë veprimet e tij në përputhje me rrethanat. Neglizhenca e njërit prej tyre mund të rezultojë në keqardhje të madhe në fund.

Një person i cili nuk ndjen shpresën dhe frikën e Parajsës dhe Ferrit, edhe pse janë shumë afër tij, jeton në pakujdesi. Një besimtar jeton me shpresën e Xhenetit dhe frikën e Xhehenemit sepse është vigjilent. Kjo e lejon atë të bëjë një jetë të ekuilibruar gjatë gjithë kohës.

Çfarë mësojmë nga ky hadith?

  1. Parajsa dhe Ferri janë në të njëjtën distancë nga njeriu.
  2. Të jetosh me ndjenjën e frikës nga Ferri dhe shpresën e Parajsës gjatë gjithë kohës e përgatit një person për një jetë realiste dhe të ekuilibruar.
  3. Profeti (s.a.s.) donte që Umeti i tij të bënte një jetë midis frikës dhe shpresës dhe e shpjegoi të vërtetën qartë, sepse i donte shumë.

Postime të ngashme