Ç’është përulësia?

Ç’është përulësia? Ta themi në një kuptim më të gjerë, përulësia do të thotë të pranosh të vërtetën dhe t’i nënshtrohesh asaj. Do të thotë të pranosh atë që është e vërtetë dhe atë që është e drejtë pa kundërshtim nëse ajo paraqitet nga një person i moshuar apo i ri, nga një person që respektohet nga njerëzit, ose një person që konsiderohet i pavlefshëm.

Një person i përulur nuk mund t’i bëjë keq askujt, sepse një person që është shtypës dhe i bën padrejtësi të tjerëve është një person që nuk i pëlqen askush përveç vetes dhe nuk mund të shohë vlerat para tij, sepse koka e tij qëndron gjithmonë lart. Ai nuk mund të pranojë që e vërteta mund të zbulohet kudo dhe nga kushdo për shkak të mendjemadhësisë së tij të tepruar.

Është e nevojshme të kuptohet përulësia ashtu si Hasan Basriu në mënyrë që të mos kapet nga ky mendim i gabuar, i cili shkatërron botën shpirtërore të njeriut. Sipas atij studiuesi të madh të brezit të Tabiinëve, përulësia është të pranosh që çdo musliman që takon gjatë rrugës është më i lartë se ti. Po ashtu, Fudajl Ibn Ijadi (vd. 187/803), i cili kishte të njëjtin kuptim, i tha Shuajb Ibn Harb, i cili ishte një person asket dhe një dijetar i hadithit si ai, ndërsa bënte tavafin rreth Qabes:

Shuajb! Nëse mendon se dikush më i keq se unë dhe ti ka marrë pjesë në haxhin e këtij viti, dije se është një mendim shumë i keq.

Do të thotë që një person që nuk është i përulur nuk mund të jetë asgjë tjetër veçse një person mendjemadh dhe një shtypës i varfër. Me fjalë të tjera, një person mendjemadh gjithmonë shtyp të tjerët, sepse ai e konsideron veten më të lartë se të tjerët dhe nuk i nënshtrohet të vërtetës.

Postime të ngashme

%d bloggers like this: