Ç’është individualizmi dhe cilat janë dëmet e tij?

Njerëzimi ka gjetur paqe të vërtetë dhe lumturi tek feja. Ashtu siç është e pamundur të flasësh për moral dhe virtyte, aty ku njerëzit nuk praktikojnë fenë e vërtetë, po ashtu është e vështirë të imagjinohet lumturia e vërtetë. Morali dhe virtyti rrjedhin nga e mira, e pastra dhe ndërgjegjja. Ajo që e bën ndërgjegjen të pastër e të mirë është feja, që është lidhje midis njeriut dhe Zotit.

Individualizmi është një filozofi, e cila si nihilizmi i Niçes dhe anarkizmi i Kroptkinit, inkurajon njerëzit të largohen nga vlerat e fesë. Ajo hedh poshtë autoritetin hyjnor dhe i konsideron qeniet njerëzore, si të pavaruara dhe inteligjencën njerëzore, si drejtimi i vetëm në jetë.

Individualiteti që ka humbur të gjitha lidhjet me shoqërinë, ku ai ose ajo jeton dhe nuk e ka ndjenjën e përgjegjësisë për këtë shoqëri, braktis të gjitha lidhjet me vlerat e tij kulturore dhe simbolet, si dhe normat e sjelljes: individualiteti tjetërsohet dhe bëhet antishoqëror.

Sociologët thonë se kjo prirje gërryen shoqërinë. Nëse baza ku është ndërtuar orientimi shoqëror është e dobët, me fjalë të tjera, nëse nuk ka më besim tek pjesëtarët e një shoqërie, atëherë kjo shoqëri do të fillojë të shpërbëhet. Vrasjet, vetëvrasjet dhe pështjellimet bëhen të paevitueshme, duke qenë se shumë individë nuk kanë më një arsye për të jetuar.

Postime të ngashme