Bëhu i qëndrueshëm në parimet e tua

Për të mos rënë shpesh në gabime dhe si rrjedhim, për të mos ulur prestigjin tënd, mendo shumë, flit pak dhe mos harro kurrë të dëgjosh mendimet e të tjerëve.

Mos u bëj pesimist, nëse rruga jote ndalet para një gremine, vrapo, kërko zgjidhje dhe mos u mbyll në vetvete.

Është thelbësore të jesh sa të jetë e mundur i vendosur për qëllimin dhe objektivin e çdo detyre që ndërmerr.

Nëse nuk e drejtojmë shpirtin tonë drejt një qëllimi të caktuar, mendimet tona do të shkatërrohen në një vorbull në pështjellim dhe vetë ne do të kthehemi në lodra, që nuk funksionojnë.

Postime të ngashme