• August 4, 2020
  1. Home
  2. Artikuj

Category: Artikuj

Kontrollo ndotjen nga zhurma

Kontrollo ndotjen nga zhurma

Zhurma është mjaft stresuese dhe mund të çojë në dëme fizike dhe psikologjike. Ajo është ndoshta disavantazhi më i keq i jetesës në një qytet të madh ose afër një vendi të mbipopulluar, apo industrial.…

Read More
Kthehu te Zoti yt me pendim të sinqertë

Kthehu te Zoti yt me pendim të sinqertë

Allahu thotë në Kuran: “Ai fal dhe mëshiron shumë.” (Araf, 167) Muhamedi (a.s) ka thënë: “Sikur ju të mos bënit mëkate, Allahu do të krijonte krijesa që të gabojnë, e pastaj kërkojnë falje”. “Të gjithë…

Read More
Pastroje veten nëpërmjet pendimit

Pastroje veten nëpërmjet pendimit

Allahu (xh.sh) thotë në Kuran: “O ju që besuat! Pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqertë në mënyrë që Zoti juaj t’i largojë prej jush të këqijat”. (Tahrim, 8) Pendim është një cilësi e…

Read More
Leximi i Kuranit

Leximi i Kuranit

Me të vërtetë Kurani është fjala e Allahut të Madhërishëm, që ia zbriti Pejgamberit Muhamed (a.s) për t’i treguar njerëzimit rrugën e drejtë dhe ai i cili i përmbahet Kuranit, do të jetë i udhëzuar,…

Read More
Mendjemadhësia, një ves shkatërrues

Mendjemadhësia, një ves shkatërrues

Allahu (xh.sh) thotë në Kuran: “Dhe mos ec nëpër tokë me mburrje, sepse ti as nuk mund ta çash tokën, e as nuk mund të arrish lartësinë e maleve. E keqja e të gjitha këtyre…

Read More
Ruaji burimet e ujit

Ruaji burimet e ujit

Mbrojtja e mjedisit përfshin edhe burimet e ujit. I Dërguari (a.s) e ka ndaluar shkapërderdhjen e ujit, madje edhe nëse gjendemi në breg të lumit. Gjithashtu ai (a.s) e ka ndaluar ndotjen (urinimin) në ujin…

Read More
Vlera e përmendjes së Allahut

Vlera e përmendjes së Allahut

Profeti (a.s) ka thënë: “Ndryshimi midis atij që e lartëson Allahun e Madhëruar dhe atij që nuk e kujton Atë, është si dallimi midis të gjallit dhe të vdekurit”. Këtu Profeti (a.s) do të thotë…

Read More
10 ditët e muajit Dhulhixheh

10 ditët e muajit Dhulhixheh

Nga dita e sotme fillon njëri prej muajve të shenjtë, muajit dhul-hixhe. Dhjetë ditët e para të ‎këtij muaji, janë ditë në të cilat është betuar vetë Zoti i Lartësuar në Kuran, ku thotë:‎ وَالْفَجْرِ.…

Read More
Kini kujdes nga mendimi i keq

Kini kujdes nga mendimi i keq

Të kesh një mendim të keq për dikë pa ndonjë arsye, konsiderohet një sëmundje e zemrës. “O ju që besoni, largojuni dyshimeve, pasi disa dyshime janë mëkat…” (Huxhurat, 12) Shpesh me këtë sëmundje kuptojmë përgojimin,…

Read More
Buzëqeshja

Buzëqeshja

Ai që buzëqesh i ngjan lules së çelur, yllit që ndriçon, parkut të gjelbër dhe plot lule. Sakaq, i zymti i ngjan natës së gjatë dhe të errët, ai është si shkretëtira e thatë dhe…

Read More