Search Results for: hapa

Drejt botës sonë

Në epoka të ndryshme, në pjesë të ndryshme të botës, shumë njerëz kanë dalë me tezën e reformimit dhe rindërtimit nën emra dhe tituj të ndryshëm. Pretendime të tilla kanë qenë gjithmonë kontradiktore, me një përjashtim i cili përqafon gjithë krijimin, realitetin e fshehur që gjendet pas tij, njerëzimin dhe jetën. Kjo është pa dyshim […]Lexo më shumë

Pendesa, eliksir që ç’rrënjos çdo nismë të keqeje

  Në fakt, çdo njeri duhet të tregojë kujdes të veçantë për të ndaluarën përpara se të hedhë hapa në të. Kësodore, ai duhet të përpiqet që t’i formojë vetes në ambient të pastër, ku të mos bjerë dot në mëkat, madje duhet të largohet prej vendeve që janë të hapura ndaj mëkatit, njësoj siç […]Lexo më shumë

Njeriu i ekuilibruar

Dëshmia e mirë është thuajse si një dua dhe Allahu i Madhëruar, për arsye të mendimit të mirë të besimtarëve për dikë, e fal atë njeri. Mirëpo, siç është sqaruar më herët, në këtë çështje duhet ruajtur kufiri dhe nuk duhen dhënë garanci të tepruara për njerëzit, sepse në një tjetër hadith, kur dikush tha […]Lexo më shumë

Meditimi, rruga ndriçuese e besimit në Zot 

Të medituarit rreth krijesave të Zotit, është një ritual që largon preokupimet dhe shqetësimet, sepse pas kësaj, njeriu e ndjen se kjo botë, me gjithë hallet e saj, është shumë e vogël në krahasim me universin, e ndjen se problemet dhe vuajtjet janë shumë të vogla në krahasim me madhështinë e universit dhe të Krijuesit. […]Lexo më shumë

Agjërimi në ditët e bardha  

   Çfarë janë ditët e bardha? Ditët e bardha, ose të njohura si ‘Al-Ayyam al-Bid’ në arabisht, janë tri ditët radhazi që bien në çdo ditë 13, 14 dhe 15 të muajve islamikë. Quhen ditë të bardha sepse hëna e plotë shkëlqen fort gjatë 3 ditëve të përmendura. Prandaj, hëna e plotë rrezatuese gjatë natës […]Lexo më shumë

Aliu r.a i nxit njerëzit drejt dijes

Tregon Kumejl bin Zijadi: Aliu r.a më kapi për dore dhe më nxori nëpër shkretëtirë. U ulëm në një vend. Pasi u çlodhëm për pak çaste, Ai më tha mua këto fjalë: – “Shiko, Kumejl! Zemrat u ngjajnë enëve. Kurse zemra më e mirë është ajo që ka aftësinë më të fortë për të kuptuar. […]Lexo më shumë

Veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija

Abdullah ibn Mesudi r.a. ka thënë: “Erdhi një njeri tek i Dërguari i Allahut s.a.s dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut, kam puthur një femër në periferi të Medines, kam bërë me të gjithçka përveç marrëdhënieve intime, më gjyko si të duash!”. Omeri r.a. tha: “Allahu të ka mbuluar, ta kishe mbuluar edhe […]Lexo më shumë

Namazi im…

Fjalët e gjyshes po i kumbonin në vesh: “Biri im, a lihet namazi deri në këtë kohë?” Gjyshja i kishte mbushur të shtatëdhjetat, por kur thirrej ezani fluturonte nga vendi, nxitonte të merrte abdes dhe të falte namaz me një shpejtësi që nuk pritej nga mosha e saj. Por ai, nuk po e mposhte dot egon […]Lexo më shumë

Interpretimi i ajetit Kuranor: “Kë ta shmang nga rruga e

Në Kuran thuhet: “Kë ta shmang nga rruga e drejtë, nuk drejtohet më; kë ta drejtoj në rrugë të drejtë, nuk ndahet më prej saj.”[1] Po ashtu: “Njeriut i dhashë mendje e gjykim, vullnetin ia lashë në dorë të vet, veçanërisht i tregova se ç’është rruga e drejtë e ç’është rruga e shtrembër. Le të shkojë […]Lexo më shumë