Tags : profeti

Cilët janë profetët e Vendosmërisë së Epërme (Ulu’l-adhm) dhe pse

Megjithëse nuk ka lidhje me temën tonë, dëshiroj vetëm të shënoj një ajet që na kujton[1] fjala vendosmëri. Shprehjes në formën Atë s’e gjetëm të vendosur të ajetit përkatës (Taha, 110) mbi personin e Hz. Ademit, disa nga komentuesit (e Kuranit) i kanë bërë një koment të kësaj forme: nuk e gjetëm të vendosur për […]Lexo më shumë

Rrugët që çojnë në mosbesim

1- Botëkuptimi i të gjithë mosbesimtarëve (që nga e kaluara gjer në ditët e sotme), është botëkuptimi që nuk pranon ekzistencën e gjërave që s’mund t’i prekë me duar, t’i dëgjojë me veshë, e t’i ndiejë me anë të ndjenjave. Ata thonë që: “Përderisa nuk e sheh Zotin, Ai nuk ekziston.” Por ja që edhe […]Lexo më shumë

Mrekullitë e Profetëve (a.s) dhe shenjat në Kur’an për ta

Kurani Famëlartë, në një ajet të tijin ,përsa i përket Profetit tonë (s.a.s) dhe profetëve të tjerë, thotë: “Me të vërtetë tek i Dërguari i Zotit ka shembuj të mirë për ju”. (Ahzab/21)  “Me të vërtetë ka qenë një shembull i shkëlqyer për ju tek Ibrahimi dhe tek ata që ishin me të.” (Mumtehine/4) “Usve” […]Lexo më shumë

Kur’ani dhe shkenca: Krijimi i universit

“Dhe Ai është i Cili ka krijuar qiejt dhe tokën në gjashtë ditë dhe Arshi (Froni) i Tij ishte mbi ujë.” (Hud/7) “Pastaj Ai u ngrit lart drejt qiellit, ndërkohë që ai ishte tym.” (Fusilet/11) “A nuk e kanë ditur ata që mohojnë se qiejt dhe toka ishin të bashkuar së bashku si një njësi […]Lexo më shumë

Kur’ani dhe Shkenca: Universi zgjerohet

“Ne qiellin e ndërtuam me fuqi. Sigurisht që Ne jemi të aftë ta zgjerojmë hapësirën prej këtej.” (Dharijat/47) Astronomia shprehet se universi sa vjen e zgjerohet. Gjithashtu thonë se nebulozat, grupet e yjeve, planetët dhe trupat qiellorë largohen prej njëri-tjetrit me shpejtësi të madhe. Universi po zgjerohet nga çdo anë. Njëlloj siç zgjerohet një tullumbace […]Lexo më shumë

Kur’ani dhe Shkenca: Ligjet e Tërheqjes-Shtytjes-Ekuilibrit

“Ai e mban qiellin të mos bjerë mbi tokë. Veçse me Lejen e Tij mund të bie.” (Haxh/65) “Ai ka krijuar qiejt pa shtylla mbështetëse që t’i shihni.” (Llukman/10) “Dhe qiellin Ai e ka ngritur lart dhe Ai ka vendosur ekuilibrin.” (Rrahman/7) Në ajetin e parë shpjegohet tendenca e qiellit për të rënë në Tokë […]Lexo më shumë

Një ditë e Profetit Muhamed a.s

Nipërit e Profetit a.s transmetojnë nga babi i tyre Aliu r.a dhe japin një informacion të hollësishëm rreth veprimtarisë 24 orëshe të Profetit a.s; – Profeti a.s e ndante ditën e tij në tre pjesë. Një pjesë e kalonte me adhurime të ndryshme, duke lexuar kuran ose duke falur namaz. Një pjesë e kalonte me […]Lexo më shumë

Kur’ani dhe Shkenca: Trajektoret

“Dhe Ai është i Cili ka krijuar natën dhe ditën, diellin dhe hënën, e secili noton në orbitën e tij.” (Enbija/33) “(Trupat qiellorë) Ata të gjithë notojnë secili në një orbitë.” (Jasin/40) Me të vërtetë, në mekanikën qiellore të sotme, pothuajse të gjithë e dimë se çdo trup qiellor ka një trajektore dhe një ekuacion […]Lexo më shumë

Muaji i Sheuualit në jetën e Profetit a.s

Muaji i Sheuualit (الشوّال) është muaji i dhjetë i kalendarit hënor, i cili vjen pas muajit Ramazan dhe para muajit Dhul K’ade. Ndryshe quhet edhe si muaji i Bajramit, sepse në fillimin e këtij muaji gjendet festa më e madhe e besimtarëve mysliman, Bajrami i Fitrit. Kuptimi leksikor i fjalës (الشوّال) është: ngre, ngrihem lartë, […]Lexo më shumë