Tags : agjerimi

Të hash ose të pish me harresë gjatë agjërimit

Të hash ose të pish diçka duke harruar është diçka që njerëzit e agjërimit e hasin më shumë. Imam Neveviu dëshironte t’i lehtësonte ata që përballen me një gjendje të tillë duke përmendur një hadith në lidhje me këtë çështje nën titullin e çështjeve që lidhen me agjërimin. Deklarata e Profetit është shumë e qartë: […]Lexo më shumë

Agjëro që të arrish gradën e devotshmërisë

Të gjitha veprat e mira që bëjmë nuk janë gjë tjetër veçse mjet që na afrojnë më tepër te Zoti. Gjithsecila prej tyre ka një ndikim të veçantë në botën tonë shpirtërore, por edhe në atë fizike dhe psikologjike. Një nga adhurimet që ka ndikime të veçanta te njeriu në shumë aspekte të ndryshme, është […]Lexo më shumë

Rejjani, dera e Xhenetit për agjëruesit

Profeti Muhamed (a.s) ka thënë: “Në Xhenet gjendet një derë e cila quhet Rejjan. Nga kjo derë mund të futen në Xhenet vetëm agjëruesit dhe askush tjetër bashkë me ta. Më pas, dëgjohet një zë: ‘Ku janë ata që kanë agjëruar në atë botë?’ Ata vijnë dhe futen në Xhenet nga ajo derë. Kur të […]Lexo më shumë

Pse është bërë obligim agjërimi?

Allahu (xh.sh) ka thënë në Kuran: “O ju që keni besuar! Ju është bërë obligim agjërimi, ashtu sikurse u ishte bërë obligim edhe atyre përpara jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm.” (Bekare, 183) Gjithashtu, është e ditur se Profeti (a.s) ka thënë: “Agjërimi është një mburojë që e mbron njeriun nga Zjarri, ashtu […]Lexo më shumë

Cili është agjërimi i përsosur?

Një person që synon të agjërojë nuk e ndalon veten vetëm nga të ngrënit dhe të pirit. Ai i bën gojën dhe stomakun që të agjërojnë; dhe ai gjithashtu dërgon organet e gjymtyrët e tij të tjerë për t’i ndihmuar ato. Kësisoj, i gjithë trupi i njeriut vihet në lëvizje për të përmbushur këtë urdhër […]Lexo më shumë

Një përshkrim i vlerave të mëdha të agjërimit

“Çdo punë e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit. Ai është për Mua dhe Unë do të shpërblej për të. Agjërimi është mburojë, prandaj kur dikush prej jush të jetë agjërueshëm të mos shajë dhe të mos sillet në mënyrë të pahijshme. Nëse dikush e ofendon apo përpiqet të zihet me të, le […]Lexo më shumë

Të agjërosh si Profeti Muhamed (a.s)

-Dyert e mëshirës janë hapur “Kur vjen muaji i Ramazanit, hapen dyert e Xhenetit, mbyllen dyert e Xhehenemit dhe djajtë prangosen.” -Hy syfyr para fillimit të agimit “Hani syfyr sepse ka begati në të.” -Shmangu nga gënjeshtrat dhe veprimet e pahijshme “Kush nuk e braktis gënjeshtrën dhe punën me të, Allahu s’ka nevojë që ai […]Lexo më shumë

Agjërimi dhe edukimi i vetes

Një prej urtësive kryesore që qëndron pas urdhrit për të agjëruar, është se ky lloj adhurimi konsiderohet të jetë më efektivi për sa i përket edukimit të nefsit. Egoja e konsideron veten e saj të lirë dhe dëshiron të veprojë po si e lirë. Madje, ajo mund të mendojë se ka një lloj sundimi. Ajo […]Lexo më shumë

Një dobi e agjërimit në jetën shoqërore…

Një prej urtësive më të mëdha të agjërimit është se ai i bën njerëzit që vijnë nga shtresa të ndryshme të kuptojnë stilin e jetesës të gjithsecilit. Njerëzit jetojnë në kushte të ndryshme. Disa prej tyre janë të pasur, ndërsa disa të tjerë jetojnë në varfëri. Si shkak i këtij dallimi, Allahu i Lartësuar i […]Lexo më shumë

Pse të agjërosh gjatë muajit të Ramazanit?

Ramazani është një stinë e veçantë adhurimi, i cili përsëritet çdo vit, muaj në të cilin ne jemi urdhëruar të mbajmë agjërimin, që është edhe një prej shtyllave mbi të cilat ngrihet Islami. Agjërimi është një adhurim i cili ka shumë dobi për njeriun dhe prej tyre mund të përmendim; na bën të kuptojmë robër […]Lexo më shumë