Namazi i Xhumasë

1) Pozita e namazit të xhumasë mes namazeve të tjerë Si namaz, namazi i xhumasë nuk ka ndryshim nga namazet e tjerë; edhe në këtë ka kijam, kiraat, ruku, sexhde dhe ndenjje. Ne, ashtu siç e ndajmë njëzetekatërorëshin ditë-natë në pesë pjesë duke e ndriçuar dhe zbukuruar çdo pjesë me namaz, edhe javën e kufizojmë […]Lexo më shumë

Lidhja pretekst-pasojë. Cilat janë anët fetarisht të lejueshme e të

Preteksti[1] është lidhja e jashtme midis dy dukurive. Ai është një faktor ndërmjetës, lidhës dhe ndihmues midis dy dukurive dhe jo esencial. Lidhja pretekst-pasojë nuk është identike me lidhjen shkak-pasojë. Për shembull, për t’u ngjitur në çati, ne përdorim shkallë, kurse për të shkuar diku, përdorim mjete komunikacioni të ndryshme. Shkaku që na ngjit në […]Lexo më shumë

Ç’është edukata? Ç’do të thotë të jesh i edukuar?

Edukata është një natyrë e dytë e fituar në shpirt në sajë të parimeve fetare ose, në kuptimin më të gjerë të saj, është një qëndrueshmëri e fituar nga njësimi i shpirtit me fenë. Ç’e do se njeriun të edukuar nuk e bën çfarëdo feje, kurse Islami, po. Në të vërtetë, kur themi fe, mendja […]Lexo më shumë

Tesbihati i Namazit

Tesbihati i namazit, që është sunet i Profetit Muhamed (s.a.s), është një thesar i mrekullueshëm dhikri, lutjeje, salavatesh dhe i atributeve të bukur të Allahut. Veçse shumë besimtarë e neglizhojnë tesbihatin pas namazit dhe nuk përfitojnë nga ky thesar i madh. Bediuzaman Said Nursiu tesbihatin e namazit e përngjason me përmendjen dhe lartësimin e Allahut […]Lexo më shumë

A i detyron Islami njerëzit t’i përqafojnë mësimet e tij?

A i detyron Islami njerëzit t’i përqafojnë mësimet e tij? Kurani është shumë i qartë rreth kësaj çështjeje. Verseti kuranor që garanton lirinë e besimit ka një rëndësi të veçantë. Në një përkthim literal, ky versët përkthehet si: “Nuk ka detyrim në fe”. Sidoqoftë, një përkthim më i gjerë do të ishte: “Asnjë imponim nuk […]Lexo më shumë

Bujaria ndaj mysafirëve

I Dërguari i Allahut (s.a.s) na ka mësuar t’i nderojmë mysafirët. Ai ka thënë: “Kush i beson Allahut dhe Ditës së Fundit, le ta nderojë mysafirin e tij.” Nderimi ndaj mysafirëve përfshin bujarinë dhe futjen e gëzimit në zemrat e tyre. Është e rëndësishme të respektosh dhe të presësh mysafirë, sidomos kur ata janë të […]Lexo më shumë

Ç’është xhihadi? Flitet për xhihadin e madh e të vogël.

Xhihad është një fjalë arabe që do të thotë, në përgjithësi, punë, zell, përpjekje duke përballuar çdo lloj pengese e vështirësie. Por, bashkë me Islamin, kjo fjalë mori një kuptim krejt të veçantë e të përcaktuar: luftë në rrugën e Allahut. Sot, kur thuhet xhihad, nënkuptohet vetëm kjo. Ashtu siç do të shpjegohet më tutje, […]Lexo më shumë

A është i përshtatshëm Islami për t’u dhënë zgjidhje të

Po, sepse ka mundësi dhe e mban premtimin. Një fjalë e thënë dje prej nesh, është si të pohohet sot nga çdokush. Perëndimi, me ndodhitë mashtruese gjithnjë të reja, është një argument i hapur i kësaj. Kush mund ta njohë sistemin funksional të një fabrike më mirë se ai që e projektoi dhe e ndërtoi? […]Lexo më shumë

Si ka qenë haremi te osmanët?

Te ne, dhoma e gjumit është një gjë shumë e madhe dhe e shenjtë. Atje tharmohet soji dhe zhvillohet. Atje formohet familja me intimitetin e saj më të posaçëm. Prandaj ndodh që tek ne, dhoma e gjumit nuk hapet dhe në të nuk ftohen miq apo vizitorë. Jo të huajt, por aty nuk mund të […]Lexo më shumë

Pse Kurani bën fjalë për njerëz si Ebu Lehebi? Cila

Ebu Lehebi, megjithëse i dalë në një vend të afërt me familjen Profetike, është një njeri i pafat e kokëngjeshur që s’ka mundur të përfitojë nga ajo dritë. Emri i tij i vërtetë është Abdyluzzâ. Përmbajtja e kaptinës Kuranore me të njëjtin emër, është kjo: Iu thafshin të dy duart Ebu Lehebit! Dhe i janë […]Lexo më shumë