Lutja dhe Përgjërimi

Lutja drejtuar Zotit të Madhëruar është një adhurim mbushur plot mistere, i fshehtë dhe i shenjtë. Ajo është sjellja më e sinqertë e adhuruesit. Është gjendja ku njeriu i drejtohet dhe kërkon diçka nga Zoti i tij me çiltërsi dhe sinqeritet. Në ajete si “Kur robërit e Mi të pyesin për Mua, thuaju se Unë […]Lexo më shumë

Femra u nderua me Islamin

Feja islame është e vetmja fe e cila mund të marrë iniciativën e fjalës rreth të drejtave të femrës. Sepse po t’i hedhim një vështrim Kuranit famëlartë, këshillave të Profetit të nderuar apo rrjedhës së gjatë të historisë shihet qartë që femra ka arritur pozicionin më të lartë dhe më të nderuar me fenë islame. […]Lexo më shumë

Qetësia qëndron tek puna dhe puna lind qetësinë

Zoti i Madhëruar ka vendosur dëshirën dhe prirjen për punë tek të gjitha krijesat e Tij. Bazuar edhe në misterin e quajtur ‘Sunetullah’, ashtu si gjallesat shfaqen në lëvizje edhe sendet, objektet e pashpirt vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre plot me dëshirë dhe pasion. Kjo është edhe arsyeja pse personat të cilët e nënvlerësojnë […]Lexo më shumë

Kirjuesi – Dashuria ime e vetme

Njeriu gjithnjë ka nevojë për Zotin. Krahas nevojës së ndjerë ndaj mirësive të Tij, njeriu ka më shumë nevojë për ndihmën dhe mbrojtjen e Zotit. Njeriu e ka më të nevojshme të ushqejë zemrën dhe shpirtin, se të ushqejë trupin e tij me ajër, ujë dhe bukë. Një njeri i sinqertë duhet të kërkojë nga […]Lexo më shumë

Drejtohu edhe një herë Atij

Pikat e shiut zbresin në horizontin tonë si pika mëshira të rëna nga horizontet e dhembshurisë. Mbi vete mbartin vulën e ngrohtësisë dhe dhembshurisë. Për këtë arsye duke njohur mirësinë e çastit të zbritjes së pikave mëshironjëse të shiut, duhet të ulemi e t’i lutemi Të Madhëruarit në çastin e pranimit të lutjeve. Lutja më […]Lexo më shumë

Roli i prindit në procesin e edukimit dhe arsimimit

Komuniteti i prindërve është një prej elementeve mjaft të rëndësishëm dhe me një rol shumë të madh në procesin e edukimit dhe të arsimimit. Pa asnjë lloj hamendje, familja jo vetëm që është qeliza bazë e shoqërisë, por njëkohësisht është edhe vendi ku fëmija, nxënësi dhe studenti i ardhshëm, do të formësohet përmes modelit që […]Lexo më shumë

Dashuria për njerëzoren

Dashuria është eliksir. Një njeri që jeton me dashuri, është lumturuar prej dashurisë dhe ka mbuluar të tjerët përreth ose gëzimin e tij me dashuri. Në fjalorin e njerëzimit, dashuria është jetë. Ne e ndjejmë dhe e kuptojmë njëri-tjetrin me dashuri. Zoti i Plotfuqishëm nuk ka krijuar një marrëdhënie më të fuqishme se dashuria, këtë […]Lexo më shumë

Mirësjellja

Mirësjellja ka kuptimin që të tregosh butësi, ëmbëlsi, fisnikëri, edukatë, kujdes dhe etikë në sjellje si të folurit, të ecurit, të ulurit. Ndërsa e kundërta e saj janë sjelljet e rënda, të ashpra, të vrazhda. Në botën e sotme, kur marrëdhëniet mes njerëzve kanë marrë formë të vrazhdë e të ashpër, kur shpirti është dënuar […]Lexo më shumë

Ihlasi – Sinqeriteti

Ihlasi është interpretuar si qëndrim i drejtë, i sinqertë, i pastër, i pakompromis në parime, i mbyllur kundrejt dëshirës për t’u dukur dhe kundrejt sjelljeve e dukurive që mund të përlyejnë zemrën, në një jetë të pasur me përkushtim e dëlirësi shpirtërore, si një orientim i të menduarit në marrëdhënie të afërta me Allahun, larg […]Lexo më shumë

“Terrorizmi nuk përputhet me Islamin”

Bashkësia islame qëndron për vite mënjanë vetëm duke lajkatuar për masat parandaluese të terrorit dhe duke deklaruar se “Islami nuk përputhet me terrorin.” Megjithatë incidentet e 11 shtatorit ndodhën. Si pasojë, sulmet me bomba janë të pranishme në shumë vende përfshirë dhe Turqinë. Eshtë zbuluar që ekzekutuesit e këtyre akteve vijnë nga radhët tona. A […]Lexo më shumë